Charlotte som föreläsare/utbildare/instruktör

Jag har genom mesta min 25 åriga yrkesverksamma karriär ägnat mig åt teknik inom IT/Telekom branschen och först på senare år förflyttat min fokus till kost, hälsa och livsstilsrelaterade frågor. Under alla dessa år har min karriär även innefattat aktiviteter som föreläsare på seminarier och konferenser såväl som planerande och utförande av specifika produktutbildningar. Detta med fokus på att förmedla komplicerade tekniska frågeställningar på ett lätt greppbart sätt.

Genom åren har jag haft det stora nöjet att möte otroligt många spännande människor och kulturer att föreläsa för/utbilda – detta på så olika platser som tex.

  • Hotell och konferensanläggningar på krimhalvön i Ukraina såväl som i Pakistan,
  • Mässor och konferenser i tex. Syrien, Bahrain och Förenade Arab Emiraten
  • Utbildningslokaler i Bangkok och Kuala Lumpur
  • Produktionshall i Budapest

Och så har jag därtill också utförd en stor andel kursaktiviteter lokalt i både Sverige och Danmark.

Det känns skönt att ha denna ryggsäck med mig när jag numera föreläser inom det inte mindre komplicerade område som omfattar den mänskliga kroppen och hur denna fantastiska skapelse (re)agerar på nutidens stressade livsstil och moderna kosthållning.

(tillbaka)